The Game Box

Privacystatement

The Game Box hecht veel waarde aan de privacy van haar (website) bezoekers. Hieronder leest u het privacy statement.

The Game Box Group respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de rechten van bezoekers die zich registeren, met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Ons gehanteerde beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen en enkel richten op intern gebruik. 

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

The Game Box Group BV, gevestigd aan Roda JC ring 101, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

Website: www.thegamebox.nl
Adres hoofdkantoor: Roda JC ring 101, 6466 NH te Kerkrade.
Contactpersoon: N. Jacobs
Mailadres: info@thegamebox.nl
Telefoonnummer: 085 401 9320

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld
 
Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

The Game Box Group BV verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt als je je registreert. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Postcode 
 • Geboortedatum
 • E-mailadres

The Game Box Group BV verwerkt ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar, welke vallen onder de bijzondere persoonsgegevens. Wettelijk gezien mogen wij dit enkel doen als de ouders/ voogd hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij verwachten dat betreffende personen hun ouders/ voogd ervan op de hoogte stellen dat zij zich hebben geregistreerd. 

Geeft de ouder/ voogd geen toestemming, dan verzoeken wij betreffend persoon of de ouder/ voogd een mail te laten sturen aan info@thegamebox.nl, dan verwijderen wij per direct deze gegevens. Ben je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan ook contact met ons op via info@thegamebox.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Betreffende het bezoek van onze website, kunnen wij niet controleren of personen onder de 16 jaar zijn. Wij raden ouders/ voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

The Game Box Group BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Geen geautomatiseerde besluitvorming

The Game Box Group BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

The Game Box Group BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is evenredig aan de geldigheid van de Playcard. De Playcard wordt, nadat deze een jaar niet is gebruikt, automatisch gedeactiveerd. De persoonsgegevens worden dan ook direct verwijderd uit het systeem. 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Game Box Group BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

The Game Box Group BV maakt gebruikt van cookies en vergelijkbare technieken. Zie hieronder meer uitleg over de gebruikte technieken.

Google Analytics

We maken gebruik van Google (Universal) Analytics, de webanalyse dienst van Google, om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van onze website. Google Analytics werkt met “cookies”, kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan onze website op je computer, tablet of mobiel worden opgeslagen, om dit mogelijk te maken. Deze functionaliteit is reed ingeschakeld. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van je IP-adres, door Google opgeslagen op servers in de V.S.. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met data. Gegevens  worden standaard voor 50 maanden bewaard. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Wij gebruiken de volgende advertentiefuncties van Google Analytics:

 • Remarketing met Google Analytics: dit zetten wij in om opnieuw met gebruikers in contact te komen en hen relevante content te kunnen tonen.
 • DoubleClick Platform integratie met Google Analytics: we integreren onze webanalyse met betaalde advertentieplatformen om meer inzichten te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat wij onze advertenties gerichter kunnen aanbieden en de juiste typen aanbiedingen kunnen tonen.
 • Rapportage voor vertoningen in het Google Display Netwerk: hiermee krijgen we meer inzicht in welke gebruikers onze betaalde advertenties op andere websites hebben gezien. Dit gebruiken we om onze advertenties specifieker en relevanter te maken.
 • Rapportage voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics: dit stelt ons in staat om meer te weten te komen over de gebruikers van onze website. Zoals de leeftijd, het geslacht en de interesses, op een anoniem en geaggregeerd niveau. Het bevat dus geen persoonlijke informatie dat jou, als gebruiker, identificeert. Met inzicht in deze gegevens passen wij onze website aan om je een zo fijn mogelijke ervaring te bieden.
 • Geïntegreerde services ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID’s.

Informatie over jouw gebruik van onze website wordt door Google verzameld via Google-advertentiecookies en ID’s. Google kan informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht of als deze derden de informatie namens Google verwerken.

Je kunt voorkomen dat jouw informatie middels cookies bij Google wordt geregistreerd en verwerkt door de hiervoor bestemde browser-plug-in te downloaden en te installeren via deze link

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies. Hotjar bewaart deze informatie in een pseudo geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

Je hebt altijd het recht om de persoonlijke informatie die wij van je hebben in te zien en te laten verwijderen. Je kunt een overzicht van jouw persoonlijke gegevens binnen Hotjar aanvragen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres (info@thegamebox.nl). Vermeld hierbij het e-mailadres waarvoor je gegevens wilt opvragen. Je kunt jezelf afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site door Hotjar en Hotjar’s gebruik van tracking cookies op andere websites door deze opt-out link te volgen.

Verder

Wij verzamelen tevens automatisch informatie over het gebruik van onze website via cookies. Dit stelt ons in staat om statistieken over het gebruik van onze website op te maken en meer gerichte communicatie te verzenden. Dit soort data maken Facebook en Google Ads ook voor ons beschikbaar middels Audience Insights. Zie hun privacy policy voor meer informatie: Facebook en Google Ads.

Wij gebruiken de data voor de volgende doeleinden:

 • Om een beeld te vormen bij onze doelgroep en de mensen die onze website bezoeken. Zoals hun interesses, leeftijden en locaties.
 • Om de website te verbeteren op basis van uw wensen en voorkeuren.

Dit gaat via tracking cookies. De duur van de cookies is te vinden in de cookie policy. Je toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor kun je intrekken door de tracking cookies te verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Game Box Group BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thegamebox.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Overig

The Game Box Group BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

The Game Box Group BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thegamebox.nl